Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

HUNT [Part 1]

Author: anakpanti
Nguồn: HUNT
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...

Đã có permission ~~~Part 1

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

AGAINST THE WIND THAT GOES [Chap 3]

CHAPTER 3: MAD AT EACH OTHER !!


AGAINST THE WIND THAT GOES [Chap 2]

CHAPTER 2: IF ONLY IT WAS JUST A KISS.


AGAINST THE WIND THAT GOES [Chap 1]

CHAPTER 1: THAT’S HOW IT HAPPENED.


AGAINST THE WIND THAT GOES [Prologue]

Author: Florence.
E-Trans: M.Jun
Link: Against The Wind That Goes
Rating: T.
Couple: WMatsui.
Category: Romance, Obsession, Angst.
Summary:
You have to spend your whole life fixing your mistakes.
If you didn't, congratulation. You hurt neither anyone nor yourself.
If you did, then congratulation too. Not everyone is brave enough to offs themself to fix their mistakes.
Let me tell you the story about a couple who spent their youth loving the other.
Once you go through the death, you will understand the meaning of life. May be, love also needs time to find its true value.


HUNT [Prologue]

Author: anakpanti
Nguồn: HUNT
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...


Đã có permission ~~~
Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[ONESHOT] 30 Minutes

Author: M.Jun
Couple: Jurina x Rena x Mayu x Yuki.


OS vẫn được cập nhật thường xuyên. Có thể là tuyến nhân vật, có thể là vài đoạn truyện, có khi hớn lên sửa cả cốt truyện luôn. Bản ở dưới là bản test. Cứ góp ý để bạn sửa :ok:

Khi đọc hãy nghe càng nhiều ballad và hòa tấu càng tốt, để tăng thêm cảm xúc.

Hoặc không =]]]]]]]]]]]]]


Nói chung là mời đọc =v=b