Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

[2SHOTS] Hội Chứng Stockholm (Thượng)

Author: 乐观的 lamfa
Pairing: Ikuta Erika x Nishino Nanase

Douzo~

=================================[Phần thượng]