Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

[ONESHOT] REVIVIR (WNatsumi)

REVIVIR

Author: ariyasurena
Link gốc: Revivir
V-trans: Cằm
Pairing: WNatsumi

OS không dành cho các bạn dưới 17 tuổi *uốn éo*

Douzo~
---------------------------