Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

[ONESHOT] Dịu dàng hồi đáp (Lạc Na)

DỊU DÀNG HỒI ĐÁP


Author: Mạc Tử Hống
Pairing: Lạc Na (Từ Tử Hiên x Vạn Lệ Na)

Vẫn là fic dịch chùa thôi...