List Fanfic

L O N G F I C

~~~


LUYỆN NGỤC ĐẢO

Prologue
Chap 1: Part 1  Part 2   |   Chap 2: Part 1  Part 2   |   Chap 3: Part 1  Part 2
Chap 4: Part 1  Part 2   |   Chap 5: Part 1  Part 2   |   Chap 6: Part 1  Part 2
Chap 7: Part 1  Part 2    |   Chap 8: Part 1  Part 2   |   Chap 9: Part 1  Part 2
Chap 10: Part 1  Part 2   |   Chap 11: Part 1  Part 2   |   Chap 12: Part 1  Part 2
Chap 13: Part 1  Part 2   |   Chap 14: Part 1  Part 2   |   Chap 15: Part 1  Part 2
Chap 16: Part 1  Part 2   |   Chap 17: Part 1  Part 2   |   Chap 18: Part 1  Part 2
Chap 19: Part 1

THƯ SINH


Chap 1   Chap 2  Chap 3  Chap 4AGAINST THE WIND THAT GOES (ENG VER.)


Prologue
Chap 1  Chap 2  Chap 3CÙNG NGƯƠI TRẢI QUA BỐN MÙA (Drop)

Prologue
Chap 1


--------------------------------------------------------


S H O R T F I C

~~~


HUNT

Prologue

Part 1   Part 2   Part 3


--------------------------------------------------------

 S H O T S

~~~


I'm (not) your girlfriend [Maiyan x Nanase]
30 minutes [Jurina x Rena x Mayu x Yuki]
A love like ours [AkariKei]
Four Seasons [WMatsui]
Why did I become loving you like this [AkariKei]
Đêm Giáng Sinh [AkariKei]
Love Is Simple [AkariKei] 
Revivir [WNatsumi]
Ghost in love [MomoArii]
Đông Ấm [Lạc Na]
Dịu dàng hồi đáp [Lạc Na]

Hội Chứng Stockholm [Ikuta Erika x Nishino Nanase]
Thượng    Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét